Làm sao để hai loại thú cưng chó và thỏ tại Sài Gòn DTC làm quen với nhau #1

Làm sao để hai loại thú cưng chó và thỏ tại Sài Gòn DTC làm quen với nhau. Gần một nửa số người nuôi thú cưng đều có ít nhất một con chó. Có thể bạn cũng thuộc trong số đó, vậy nếu muốn nuôi thêm thỏ bạn sẽ làm gì? Để duy trì mối […]