Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải

Thành lập hợp tác xã vận tải. Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập kinh doanh vận tải. Những lưu ý khi thành lập công ty trọn gói hay hợp tác xã vận tải. Nhắc đến hợp tác xã thì mọi người hay nghĩ đến những ngành nghề trong lĩnh vực sản […]

Quy định về người đại điện công ty theo pháp luật

Quy định về người đại điện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH. Giám đốc công ty cổ phần có được đồng thời làm giám đốc công ty TNHH không? Người đại diện theo pháp luật là một vị trí rất quan trọng trong doanh nghiệp theo đó tìm hiểu về quyền […]

Cán bộ công viên chức có được thành lập công ty không

Cán bộ công chức, viên chức có được góp vốn thành lập công ty không? Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất. Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, sự phát triển của các loại hình tổ chức kinh tế, sự mở rộng của các ngành, nghề kinh doanh… đã cho thấy […]